Ghế tập tạ - Ghế đẩy tạ

1.900.000 VNĐ1.850.000 VNĐ
4.200.000 VNĐ3.850.000 VNĐ
6.200.000 VNĐ5.750.000 VNĐ
15.000.000 VNĐ13.700.000 VNĐ

Xà đơn - Xà kép

1.700.000 VNĐ1.500.000 VNĐ
1.800.000 VNĐ1.650.000 VNĐ
9.000.000 VNĐ8.500.000 VNĐ

Ghế cong tập bụng

1.250.000 VNĐ1.150.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ950.000 VNĐ

 

Đang xử lý...

Đã thêm vào giỏ hàng thành công