Ghế tập tạ - Ghế đẩy tạ

14.000.000 VNĐ13.500.000 VNĐ
4.000.000 VNĐ3.750.000 VNĐ
9.000.000 VNĐ8.450.000 VNĐ
16.000.000 VNĐ15.000.000 VNĐ
16.500.000 VNĐ14.500.000 VNĐ

Đòn tạ

140.000 VNĐ120.000 VNĐ
260.000 VNĐ230.000 VNĐ
300.000 VNĐ260.000 VNĐ
350.000 VNĐ330.000 VNĐ
1.800.000 VNĐ1.500.000 VNĐ
650.000 VNĐ600.000 VNĐ
850.000 VNĐ750.000 VNĐ
3.200.000 VNĐ2.700.000 VNĐ

Xà đơn - Xà kép

300.000 VNĐ200.000 VNĐ
320.000 VNĐ300.000 VNĐ
2.750.000 VNĐ2.500.000 VNĐ
2.800.000 VNĐ2.400.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ1.000.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ1.500.000 VNĐ
7.000.000 VNĐ6.500.000 VNĐ
7.500.000 VNĐ7.100.000 VNĐ
4.500.000 VNĐ4.250.000 VNĐ

Tạ tay

11.000 VNĐ9.000 VNĐ
35.000 VNĐ30.000 VNĐ
50.000 VNĐ45.000 VNĐ
99.000 VNĐ90.000 VNĐ
45.000 VNĐ35.000 VNĐ
2.300.000 VNĐ2.150.000 VNĐ
2.700.000 VNĐ2.450.000 VNĐ
70.000 VNĐ65.000 VNĐ
100.000 VNĐ90.000 VNĐ

Đĩa tạ

12.000 VNĐ9.000 VNĐ
50.000 VNĐ45.000 VNĐ
25.000 VNĐ20.000 VNĐ
25.000 VNĐ20.000 VNĐ
25.000 VNĐ20.000 VNĐ
90.000 VNĐ65.000 VNĐ

Con lăn tập bụng

Bóng tạ

 

Đang xử lý...

Đã thêm vào giỏ hàng thành công