Ghế tập tạ - Ghế đẩy tạ

800.000 VNĐ650.000 VNĐ
15.500.000 VNĐ13.250.000 VNĐ
4.500.000 VNĐ4.150.000 VNĐ
4.000.000 VNĐ3.650.000 VNĐ
1.300.000 VNĐ1.200.000 VNĐ
2.200.000 VNĐ1.750.000 VNĐ
3.900.000 VNĐ3.550.000 VNĐ
3.950.000 VNĐ3.550.000 VNĐ
550.000 VNĐ520.000 VNĐ
2.500.000 VNĐ2.300.000 VNĐ
1.900.000 VNĐ1.750.000 VNĐ
10.500.000 VNĐ8.900.000 VNĐ
17.000.000 VNĐ14.500.000 VNĐ
6.900.000 VNĐ6.500.000 VNĐ
5.000.000 VNĐ4.550.000 VNĐ
6.900.000 VNĐ6.500.000 VNĐ
8.000.000 VNĐ7.350.000 VNĐ
15.000.000 VNĐ14.000.000 VNĐ
15.000.000 VNĐ14.000.000 VNĐ
11.000.000 VNĐ10.450.000 VNĐ
5.750.000 VNĐ5.500.000 VNĐ
8.500.000 VNĐ7.500.000 VNĐ
2.600.000 VNĐ2.250.000 VNĐ
15.000.000 VNĐ14.300.000 VNĐ
15.000.000 VNĐ13.700.000 VNĐ
11.000.000 VNĐ10.050.000 VNĐ
12.450.000 VNĐ12.130.000 VNĐ
9.000.000 VNĐ8.790.000 VNĐ
8.000.000 VNĐ7.490.000 VNĐ
40.200.000 VNĐ35.500.000 VNĐ
19.700.000 VNĐ18.500.000 VNĐ
14.200.000 VNĐ13.800.000 VNĐ
17.500.000 VNĐ16.900.000 VNĐ
1.500.000 VNĐ1.450.000 VNĐ
1.050.000 VNĐ950.000 VNĐ
850.000 VNĐ800.000 VNĐ

Đòn tạ

150.000 VNĐ140.000 VNĐ
220.000 VNĐ180.000 VNĐ
420.000 VNĐ380.000 VNĐ
300.000 VNĐ270.000 VNĐ
350.000 VNĐ330.000 VNĐ
380.000 VNĐ360.000 VNĐ
1.300.000 VNĐ1.100.000 VNĐ
1.300.000 VNĐ1.200.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ1.450.000 VNĐ
2.000.000 VNĐ1.750.000 VNĐ
600.000 VNĐ550.000 VNĐ
1.400.000 VNĐ1.250.000 VNĐ
650.000 VNĐ600.000 VNĐ
850.000 VNĐ750.000 VNĐ
1.900.000 VNĐ1.700.000 VNĐ
1.500.000 VNĐ1.350.000 VNĐ
3.200.000 VNĐ2.700.000 VNĐ
2.700.000 VNĐ2.450.000 VNĐ
2.200.000 VNĐ1.980.000 VNĐ
2.500.000 VNĐ2.200.000 VNĐ
990.000 VNĐ950.000 VNĐ

Xà đơn - Xà kép

320.000 VNĐ290.000 VNĐ
1.950.000 VNĐ1.800.000 VNĐ
1.700.000 VNĐ1.600.000 VNĐ
2.750.000 VNĐ2.650.000 VNĐ
3.900.000 VNĐ3.550.000 VNĐ
800.000 VNĐ680.000 VNĐ
450.000 VNĐ350.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ1.050.000 VNĐ
1.400.000 VNĐ1.150.000 VNĐ
3.900.000 VNĐ3.400.000 VNĐ
1.900.000 VNĐ1.700.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ1.500.000 VNĐ
2.000.000 VNĐ1.750.000 VNĐ
2.100.000 VNĐ1.850.000 VNĐ
7.000.000 VNĐ6.500.000 VNĐ
7.500.000 VNĐ7.100.000 VNĐ
11.000.000 VNĐ9.900.000 VNĐ
4.500.000 VNĐ4.250.000 VNĐ

Tạ tay

6.300.000 VNĐ5.200.000 VNĐ
8.500.000 VNĐ7.800.000 VNĐ
11.000 VNĐ10.000 VNĐ
38.000 VNĐ35.000 VNĐ
50.000 VNĐ48.000 VNĐ
75.000 VNĐ70.000 VNĐ
70.000 VNĐ65.000 VNĐ
99.000 VNĐ90.000 VNĐ
45.000 VNĐ40.000 VNĐ
85.000 VNĐ80.000 VNĐ
2.300.000 VNĐ2.150.000 VNĐ
2.700.000 VNĐ2.450.000 VNĐ
70.000 VNĐ65.000 VNĐ
100.000 VNĐ90.000 VNĐ
65.000 VNĐ50.000 VNĐ

Ghế cong tập bụng

Đĩa tạ

12.000 VNĐ10.000 VNĐ
65.000 VNĐ60.000 VNĐ
30.000 VNĐ28.000 VNĐ
29.000 VNĐ27.000 VNĐ
95.000 VNĐ80.000 VNĐ
95.000 VNĐ80.000 VNĐ
29.000 VNĐ27.000 VNĐ
370.000 VNĐ340.000 VNĐ
90.000 VNĐ65.000 VNĐ

Con lăn tập bụng

Bóng tạ

 

Đang xử lý...

Đã thêm vào giỏ hàng thành công